Rytmebestemmelse og undersøgelsesmetodik

For at bestemme hjerterytmen manuelt vha. et EKG kan man benytte følgende to metoder

1500 reglen:

 • Tæl antal små tern mellem R-tak og R-tak.
 • 1500 divideres derefter med antal små tern mellem R-tak til R-tak

300 reglen:

 • Tæl antal store tern mellem R-tak og R-tak
 • 300 divideres med antal store tern mellem R-tak og R-tak

1 stort tern = 300 bpm
2 store tern = 150 bpm
3 store tern = 100 bpm
4 store tern = 75 bpm
5 store tern = 60 bpm
6 store tern = 50 bpm

Hvis du kan ovenstående tal udenad, kan du hurtigt spotte afstanden mellem R-R, tælle store tern, og hurtigt antage en hjerterytme, og du kan altid tælle den helt præcist efterfølgende, når du har tid. 3 store tern = 100, 4 store tern = 75, 5 store tern = 60.


Undersøgelsesmetodik

Der er lige så mange måder at tyde et EKG på som der er ambulancereddere, og den ene kan være lige så god som den anden. Det er vigtigt at have en eller anden form for metodik, for at sikre at man ikke glemmer vigtige elementer, men i sidste ende handler det om at finde en metode der virker for dig. Her præsenterer vi en metode der kan virke, og dertil kan du indrette den efter hvordan du arbejder.

 1. Husk ikke at stirre blindt på EKG’et men sammenhold det med patientens kliniske tilstand
 2. Bestem hjerterytmen (brady, normal, takykardi)
 3. Regelmæssighed (er rytmen regelmæssig, tæl fra R-tak til R-tak)
 4. Mål længden af PR-intervallet, størrelsen og udseendet på QRS-komplekserne (PR: maks 0,12-0,20s, QRS-interval: 0,12 s)
 5. Stil disse spørgsmål:
  – Er der normale P-takker?
  – Hvordan er forholdene mellem P og QRS-komplekserne? 1:1, 1:2, osv.
  – Er QRS-komplekset breddeøget eller formindsket?
  – Er der ST-elevationer eller depressioner?
 6. Er PR-forlænget, så tænk i AV-blok og følg algoritmen for disse
 7. Er QRS-komplekset breddeøget, så undersøg for grenblok og lungeemboli

QUIZ

 25%

Spørgsmål 1 af 4

1. Hvilke to regler kan man bruge til at bestemme en hjerterytme ud fra et EKG?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 1 af 4

Spørgsmål 2 af 4

2. Hvilken hjerterytme svarer 4 store tern til?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 2 af 4

Spørgsmål 3 af 4

3. Hvilken hjerterytme svarer 3 store tern til?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 3 af 4

Spørgsmål 4 af 4

4. Hvilken hjerterytme svarer 5 store tern til?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 4 af 4


 

Kilder

Malcolm S. Thaler, The only EKG book you’ll ever need, 2007, Lippincott Williams & Wilkins, 5. udgave
John R. Hampton, EKG – Let at se, Munksgaard, 2016, udgave 3, kapitel 2 og 3, side. 59-77 og 79-110
http://manan.dk/wp-content/uploads/2014/10/ebrahim_mohamed_tolkning_af_ekg.pdf
Ekg’er fra defibrillator LP15 med testboks

Questions