§ 1 Indmelding
Du kan blive medlem af Ambulancevejen ved indmelding på vores hjemmeside. Ved indmeldelse omfatter du en brugsret til alle funktioner på siden

 

§ 2 Login

Ved indmeldelsen får du et brugernavn og login password. Begge er dine personlige data og må ikke overdrages til – eller bruges af – andre. Du skal sikre, at adgangsoplysninger holdes hemmelige og ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Såfremt du får kendskab til, at adgangsoplysningerne er blevet kompromitteret, skal dette straks meddeles Ambulancevejen, som herefter annullerer det pågældende sæt adgangsoplysninger og udsteder et nyt.
 Anvendelsen af medlemskabet gælder for den person, der har oprettet medlemskabet og medlemskabet må ikke benyttes af eller til databehandling af andre.

Indholdet på Ambulancevejen.dk må ikke videregives eller på andre måder bruges af andre end personen, som har medlemskabet. Systemet er designet til at afsløre misbrug og misbrug politianmeldes med det samme, og din konto bliver lukket ned.

Der refunderes ingen penge i forbindelse med lukningen af medlemskab grundet misbrug.

 

§ 3 Betaling

Ved oprettelse af medlemskab forudbetales et oprettelsesgebyr på 0 kroner og prisen for den samlede aftaleperiode. Kvittering for dette sendes til en e-mail adresse. Ønsker du senere at ændre kontaktoplysninger eller kontooplysninger, er dette muligt at gøre fra din konto når du er logget ind.

Et månedsmedlemskab regnes for 30 dage.

Ambulancevejen ejes af VARNEY CVR: 37770353. Alle betalinger sker til VARNEY CVR: 37770353.

 

§ 4 Opsigelse

Betalende medlemskaber på Ambulancevejen.dk er løbende medlemskaber, der forsætter indtil de opsiges. Du skal derfor opsige medlemskabet selvstændigt. Dette kan gøres under ”min side”.

 

§ 5 Fortrydelsesret

Da du ved indmelding får direkte adgang til siden frasiger du dig din fortrydelsesret ved indmelding.

 

§ 6 Ændring af vilkår og priser

Ambulancevejen er i sin ret til at ændre prisen på produktet efter behov. Ved ændring af priser der har relevans for lige nøjagtig dit personlige og nuværende medlemskab, vil du få besked om dette senest 45 dage på e-mail, sådan at du har mulighed for at frasige dig medlemskab i fremtiden

Ambulancevejen kan ændre medlemsbetingelser med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuelt meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vikårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter normal procedure i pkt. 4 om opsigelse. Ambulancevejen har uden varsel ret til at foretage sædvanlige ændringer. Dette dog med undtagelse for de første 30 dage af ambulancevejens betalings-opstart, fra d. 6 marts til d. 30 april. I denne periode, kan ambulancevejen ændre pris og vilkår med 3 dages varsel.

 

§ 7 Udelukkelse

Ambulancevejen er i sin gode ret til at udelukke enhver der ikke overholder de accepterede medlemsbetingelser. Denne har ikke ret til refusion for sit køb.

 

§ 8 Driftsstabilitet

Ambulancevejen tilstræber den bedste mulige driftsstabilitet, og vil gøre alt i sin magt for at skabe et stabilt system. Der er dog visse ting vi ikke selv har kontrol over, og vi anses ikke som ansvarlige for driftsforstyrrelser vi ikke selv har kontrol over, men vi vil genskabe normal stabilitet så hurtigt som overhovedet muligt ved tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser.

 

§ 9 Ændringer

Ambulancevejen er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af siden på bekostning af mindre nedetid. Dette skal dog tilstræbes som en meget stor sjældenhed

 

§ 10 Ambulancevejens ansvar

Ambulancevejen er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab. Indehavere af siden kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. Ambulancevejen er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med www.ambulancevejen.dk. Ambulancevejen kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende er ambulancevejen ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til din betaling i 3 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

Ambulancevejen kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, som du direkte eller indirekte måtte lide, som følge af, at ambulancevejen.dk på grund af force majeure er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til aftalen. Som force majeure anses f.eks. virusangreb, som ikke kunne forhindres ved brug af standard anti-virus software, strømafbrydelser, nedbrud i kommunikationsnetværk, hacking, DDoS-angreb, brand, oversvømmelser, krig, terrorisme, sabotage, arbejdsretlige konflikter, sygdom hos nøglemedarbejdere, samt forsinkede eller mangelfulde leveringer fra underleverandører. Det anses ligeledes som force majeure, som Ambulancevejen ikke er ansvarlig for, såfremt ét eller flere af de ovennævnte forhold opstår hos én af Ambulancevejen underleverandører.

 

§ 11 Tekst og design

Ophavsrettighederne til faglige tekster, aktiviteter og design på webportalen tilhører Ambulancevejen. Forfattere, der har udført bestillingsarbejdet, bliver krediteret på portalen, så det fremgår tydeligt, at de har skrevet indholdet.

 

§ 12 Illustrationer og medielinks

I nogle tilfælde anvender Ambulancevejen illustrationer og medielinks, hvor ophavsrettighederne tilhører andre, men hvor Ambulancevejen har fået/købt tilladelse til at anvende dem på webportalen. Ved anvendelse af disse krediteres de eksterne partnere tydeligt.

 

§ 13 Copyright på skønlitterære tekster

Ambulancevejen har fået skrevet nogle dele af de skønlitterære tekster til webportalen. Disse har copyright til forfatteren, og til Ambulancevejen som udgiver. I de fleste tilfælde har Ambulancevejen dog fået/købt tilladelse til at gengive skønlitterære tekster på portalerne af andre forlag og deres forfattere. Disse tekster har copyright til forfatteren og den oprindelige udgiver.

 

§ 14 Mangel på ophavsrettigheder

For enkelte tekster, illustrationer og medielink har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyrightindehaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

 

§ 15 Kunde

Som kunde på siden udgår en eventuelt copyright på materiale af Ambulancevejen, og du kan derfor frit benytte materiale som dit eget. Dette indebærer dog ikke materiale fra eksterne forfattere eller illustrationer fra trejde part. Du kan altså som kunde af Ambulancevejen benytte alt materiale på siden som dit eget, bortset fra materiale med ekstern ophavsret.

 

§ 16 Points og køb af rigtige produkter

Ved brugen af sidens quiz-center og alle sidens andre quizzer, hvor det er muligt at erhverve points, bekræfter brugeren heraf, at denne handler i god tro. Brugeren kan bruge sine points til at købe produkter fra sidens shop – brugeren må dog ikke udnytte sidens quizzer ved at tage gentagne quizzer, udelukkende med henblik på at modtage points, der efterfølgende bruges i shoppen. Quiz og points-systemet, der kan bruges i shoppen, er gevinster og en motivationsfaktor for at fremme egen udvikling og viden. Brugeren erkender og bekræfter dette, og kan derfor nægtes et eventuelt køb med points, hvis Ambulancevejens indehavere mistænker, at brugeren har brugt quizzerne med henblik på at tjene produkter, og derfor ikke har handlet i god tro.

§ 17 Medlem

§ 18 Indmeldelse og rettigheder deraf

Ved indmeldelse accepterer du at overholde ovenstående vilkår