Fagtermer

Når man omtaler elektrodernes måling af hjertet, bruges nogle bestemte fagudtryk for at tilkendegive hvilket område der er tale om. På engelsk bruges lateralt, septal, anterior, inferior, og disse udtryk kan du ligeledes benytte på dansk, men i daglig praksis er det helt i orden blot at bruge “forvæg” og “bagvæg”.

  • Inferior: Måler bunden af hjertet hvor AVF (front) sidder
  • Lateralt: Måler den venstre side af hjertet hvor I og AVL sidder
  • Anterior: Hjertets forvæg/forreste side af hjertet
  • Septalt: Da septum er hjertets skillevæg, er septalt netop denne der måles ved.
  • Højre side lateral: Den højre side af hjertet. Denne side benævnes meget sjældent, da man sjældent er syg i denne side og der derfor ikke er brug for denne afledning. Afledning aVR bruges primært til at skabe kredsløb mellem alle elektroderne.

hjerte-afledninger-maaling-png kopi

På nedenstående skema kan vi se elektrodernes navn inddelt i farver ud fra hvor de måler på hjertet på billedet ovenfor.

I forbindelse med et infarkt skelner man på dansk overordnet set mellem et bagvæg- og forvægsinfarkt.
Afledning II, III og aVF afspejler et bagvægsinfarkt, mens resten af afledningerne for et forvægsinfarkt.


QUIZ

 8%

Spørgsmål 1 af 13

1. Hvilken del af hjertet er markeret med farve her?
heart-ecg-septal-leads-blue-png

Fejl i spg.?

Spørgsmål 1 af 13

Spørgsmål 2 af 13

2. Hvilken del af hjertet måler afledning V1?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 2 af 13

Spørgsmål 3 af 13

3. Hvilken del af hjertet måler afledning I (romertal 1)?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 3 af 13

Spørgsmål 4 af 13

4. Hvilken del af hjertet er markeret med farve her?
heart-ecg-inferior-leads-green-png

Fejl i spg.?

Spørgsmål 4 af 13

Spørgsmål 5 af 13

5. Hvilken del af hjertet er markeret med farve her?
heart-ecg-anterior-leads-yellow-png

Fejl i spg.?

Spørgsmål 5 af 13

Spørgsmål 6 af 13

6. Hvor sidder et infarkt når det sidder i de røde, gule eller lilla afledninger på billedet? (I, aVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

12-leads-exp-original-png

Fejl i spg.?

Spørgsmål 6 af 13

Spørgsmål 7 af 13

7. Hvor sidder et infarkt når det sidder i de grønne afledninger på billedet? (II, III og aVF)

12-leads-exp-original-png

Fejl i spg.?

Spørgsmål 7 af 13

Spørgsmål 8 af 13

8. Hvilken del af hjertet måler afledning III?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 8 af 13

Spørgsmål 9 af 13

9. Hvilken del af hjertet måler afledning V6?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 9 af 13

Spørgsmål 10 af 13

10. Hvilken del af hjertet måler afledning II?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 10 af 13

Spørgsmål 11 af 13

11. Hvilken del af hjertet måler afledning V3?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 11 af 13

Spørgsmål 12 af 13

12. Hvilken del af hjertet er markeret med farve her?
heart-ecg-lateral-leads-red-png

Fejl i spg.?

Spørgsmål 12 af 13

Spørgsmål 13 af 13

13. Hvilken del af hjertet måler afledning aVF?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 13 af 13


 

Kilder

The only EKG book you’ll ever need, Malcolm S. Thaler,2007, Lippincott Williams & Wilkins, 5. udgave
Hjertesygdomme, Poul Anders Hansen; Præhospital leder Region Nordjylland / Overlæge / Underviser på behandlerudannelse SOSU Nord. Studiemateriale kan erhverves på mail@ambulancevejen.dk

Arne Lykke Viborg og Anette Walsøe Torup, Sygdomslære – Hånden på hjertet, 2013, Munksgaard, 2. udgave, 2015. Kapitel 6, side 147-165
Torben Bastholm m.fl., Den Præhospitale Patient, 2016, Munksgaard, 1. udgave, kapitel 12, side. 269-312

Questions