Uundværlige apps til ambulancevagten

  Vi har samlet en liste over nogle af de apps du kan få brug for på ambulancevagten. Mange af os er vant til at have retningslinjer, tabeller og medicinskemaer i lommebøger, men i takt med, at vi alle render rundt med en smartphone, kan det for nogen være rart at have apps der varetager […]

Den fulde guide til EKG og kardiologi

– Få en forståelse og lær at tyde ethvert EKG selv Vi møder mange hjertepatienter som ambulancereddere, og det sætter krav til, at vi kan forstå og tyde et EKG. Desværre er skolerne mangelfulde i at undervise en almen forståelse i kardiologi. Mange reddere føler sig ikke fortrolige i EKG, selvom emnet faktisk er simpelt […]

Hvordan var det nu det var med: Forbrændinger

En patient med brandsår er en patientgruppe som de færreste støder på ofte, men en patientgruppe der endvidere har elementer der er vigtige at kunne, når dette bliver aktuelt engang. Det er fx. vigtigt at kunne skelne mellem en 1., 2., og 3. grads forbrænding, at kunne udregne hvor mange procent en patient er forbrændt, […]

Hvordan var det nu det var med: Diabetes og insulin

Diabetes er en sygdom der i de seneste årtier er vokset massivt, og formentligt vil forsætte med at vokse i fremtiden. Det er en sygdom som ambulancereddere ofte stifter bekendskab med, og som regel i forværring, såkaldt insulin- føling/tilfælde/shock. Diabetes i forværring ses oftest ved patienter der i forvejen er diagnosticeret med diabetes, hvor de […]

De 3 algoritmer der klarer det hele

Hvis du måtte lære tre algoritmer – og kun tre! Og dermed skulle glemme alle andre – Hvilke algoritmer ville du så vælge, og hvorfor? Der findes tre algoritmer som er baggrunden for det meste af den præhospitale behandling, så glem alt om de mange skøre algoritmer (BLADMUKK, STOP m(mange).fl). Hvis blot man holder sig til […]

Spot en lunge-emboli på EKG’et

En klassisk blodprop i lungerne er et sjældent syn, men ville det ikke være fantastisk, hvis du, næste gang du støder på den, spotter den med det samme? En lunge-emboli kan i mange tilfælde forveksles med en akut hjertepatient, og har derfor tendens til at ende på kardiologisk, men det er blot en af de […]

Principperne bag ambulancevejen

Det vigtigste for denne sides virke, er at have materiale på siden der er effektivt, up-to-date og differentieret. Vi følger derfor nogle principper, der sikrer, at siden ikke blot er en gengivelse af materiale man kan finde andre steder, og at materialet er nøjagtig på et passende niveau i forhold til intentionen med materialet. Principperne […]

PHTLS v. 8

PHTLS modulet indeholder ikke undervisning, idet NAEMTS udleverede PHTLS-bog indeholder den præcise viden man skal have for at kunne bestå PHTLS-kurset. Bogen er konkret, indeholder gode illustrationer, er meget detaljeret, og er derfor meget svær at erstatte med andet. Modulet PHTLS v.8, er derfor tiltænkt som en supplerende hjælp til at kunne bestå kurset, ved […]