Akut Myokardieinfarkt (AMI)

Hvis en gren af en koronararterie lukker helt til, vil det tilsvarende vævsområde af myokardiet blive erstattet af bindevæv, som ikke har nogen form for kontraherende effekt – Der er dannet et infarkt. I dette tilfælde et akut myokardieinfarkt, ofte blot kaldt ved sine forbogstaver: AMI (En blodprop i hjertet).

Hvornår er det så et AMI og ikke en UAP?

Når aflukning af arterien er komplet, altså fuldstændig tillukket, vil dette oftest give symptomer som stærke smerter, åndenød, og kroppen vil bevæge sig ind i en akut beredskabs-tilstand, hvor det vil aflukke det perifere blod, og cirkulere blodet inde i ved kropskernen. Dette er et forsøg på at skabe et større tilskud af blod til det berørte sted i hjertet, men vil dog imidlertid ikke gøre nogen forskel for hjertet, da aflukningen stadig er komplet, uanset mængden af blodtilførsel. Dette vil gøre at patienten bliver bleg (da blodet ikke er perifert), og patienten vil oftest være kold og klamtsvedende, da kroppen arbejder på højtryk, men ikke kan komme af med varmen (og deraf koldsved)

Hvis en tillukning er komplet igennem mere end 15-20 minutter, sker der en definitiv påvirkning i det tilsvarende område af myokardiet, og det mister dermed for altid sin fulde evne til at kontrahere, og dette er således et AMI. Er iskæmien vedvarende sker der en irreversible forandring i cellerne. Symptomer er kraftige vedvarende smerter i brystet både i hvile og ved aktivitet, ofte udstråling til venstre eller begge arme, udstråling og til hals eller underkæbe. Koldsved, angst og uro. Kan også forårsage kvalme og opkastninger, halsbrand og ubehag fra maven, rygsmerter, svimmelhed m.m.

Et EKG er oftest betydeligt forandret under et AMI. Et AMI vil i den akutte fase oftest vise sig på et EKG i form af ST-elevationer eller ST-depressioner. Der findes flere steder et AMI kan forekomme i hjertet, fx et bagvægsinfarkt eller et forvægsinfarkt. Disse viser sig på forskellige måder på et EKG, som vi vil komme nærmere ind på længere i artikelen.

Du kan her se et AMI (et forvægsinfarkt i dette tilfælde – altså et AMI der sidder på forvæggen af hjertet).

ST-elevationer, da der er forhøjet amplitude imellem S-takken og T-takken.

ST-elevationer, da der er forhøjet amplitude imellem S-takken og T-takken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil lære mere om sygdomme i hjertet eller EKG’er, tag et kig på modulet: Hjertet del 2 eller EKG – fra bund til top

Questions