Elektrodernes placering på kroppen

Det trykte EKG afhænger meget af at elektroderne sidder de rigtige steder, og der er derfor fastsat en helt præcis måde hvorpå elektroderne påsættes, og derved hvor de skal sidde. Der påsættes 4 ekstremitetsafledninger og 6 prækordiale afledninger, som tilsammen giver 12 målinger. De 4 ekstremitetsafledninger giver 6 målinger, mens de 6 prækordiale elektroder giver 6 målinger.

Placering af ekstremitetsafledninger

Ekstremitetsafledningerne placeres som navnet siger på ekstremiteterne. En på hver skulder og en på hver hofte.

RL (rød)Påsættes højre skulder (langt nok ude til at blive siddende hvis armen faldt af)
RA (gul)Påsættes venstre skulder
LL (grøn)Påsættes på venstre hofte (hvor bækken-knoglen stikker frem)
LA (sort)Påsættes på højre hofte

Det udgør afledning aVR, aVL, avF, I, II og III. Årsagen til at 4 elektroder giver 6 afledninger, skyldes at defibrillatoren laver gennemsnitsberegninger til at udregne

EKG_leads (1)

De prækordiale afledninger

Nedenstående er en “remse” for hvor elektroderne skal sidde. Du kan gøre dig den tjeneste at lære den udenad, eller blot lære dig selv hvor elektroderne præcist skal sidde.

V1Placeres i det 4. intercostale rum (mellem 4. og 5. ribbene) på den højre side af sternum (brystbenet)
Husk at clavicula ikke tæller med når du tæller
V2Placeres i det 4. intercostale rum (mellem 4. og 5. ribben) på den venstre side af sternum (brystbenet)
V4Placeres i det 5. intercostale rum (mellem 5. og 6. ribben) midt-klavikulært (i midten af clavicula)
V3Placeres mellem V2 og V4.
V6Placeres midt-axillæt i samme højde som V4
V5Placeres imellem V4 og V6

body-leads-placement-2-6-png

Kilder

EKG – Let at se, John R. Hampton, Munksgaard, 2016, udgave 3, kapitel 1, side. 22-24

Ambulancefag 1, til ambulanceassistenter, Jan Nørtved, Kim Dalgaard, Torben Bastholm, Allan Petersen, Klaus Glundø, 2008, udgave 1, kapitel 12, side 277-288.

Questions