Introduktion til EKG: Elektriske impulser på papir

heart-care-1040250_1280

Hjertets funktion kan undersøges ved at registrere de elektriske impulser, som hjertet udsender. Dette gøres med et EKG-apparat, og i ambulancens tilfælde en defibrillator. Ved at påsætte elektriser på en patient, koblet til en defibrillator, kan vi måle den elektriske aktivitet som hjertet udsender. EKG’er kan være svære at forstå, men viser sig faktisk at være nogenlunde til at gå til for de fleste, hvis man starter med at lære baggrunden og årsagen til, at EKG-papiret ser ud som det gør – Noget som mange løber hurtigt over, og som derfor ender med at synes EKG er uoverskueligt. På denne lektion gennemgår vi det basale, mens et større indblik i EKG’er skal læres under modulet: EKG – fra bund til top.


Det elektriske signal

Placerer man 10 elektroder på kroppen og måler aktiviteten i hjertet, viser hver elektrode en forskellig elektrisk aktivitet, men hvorfor er dette?

En elektrode der sidder på kroppen, måler bevægelsen af den elektriske aktivitet i forhold til den selv. Den måler på, om den elektriske aktivitet bevæger sig væk fra elektroden eller imod elektroden og dette kan ses på EKG-papiret. Dette er essentielt at huske.

Et eksempel:
Påsættes en elektrode på hver skulder af kroppen, hvorefter der sendes elektrisk aktivitet fra den ene ende af skulderen til den anden, vil elektroderne vise vidt forskellige resultater – faktisk vil vise komplet modsatte svingninger, og årsagen er denne:

  • En elektrode måler hvordan aktiviteten bevæger sig i forhold til elektroden selv
  • Når den elektriske impuls bevæger sig imod elektroden, vil den vise et positivt resultat på EKG’et
  • Når den elektriske impuls bevæger sig væk fra elektroden, vil den vise et negativt resultat på EKG’et

jhk

Som på billedet, viser elektroden AVR (Elektroderne har navne alt efter hvor de sidder) et negativt resultat på EKG’et, idet den elektriske impuls udelukkende bevæger sig væk fra den, og AVL viser et positivt resultat, fordi elektriciteten udelukkende bevæger sig imod elektroden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Body-electrodes-middle-pngPåsætter man AVF i midten, vil denne elektrode først vise et positivt resultat, og derefter vise et negativt resultat, som på billedet (et såkaldt bifasisk udsving)

 

Her ses at det elektriske udsving først er positivt og derefter negativt, idet den elektriske impuls først bevæger sig hen i mod elektroden, og derefter bevæger sig væk fra elektroden, men den vil naturligvis ikke være af samme amplitude (størrelse i udsving) som AVR eller AVL, men af halv størrelse, da der bruges halvdelen af amplituden på den positive svingning, og halvdelen på den negative.

Den elektriske aktivitet på hjertet

Hvis man bevægede en elektrisk aktivitet igennem hjertet som den gule pil viser, vil de tre elektroder opfange hver sin impuls, som på billedet:
Heart-3-point-electrodes-with-ecg-expn-png


Vinkler

Når man tager et 12-punkts EKG vises et billede af den samme elektriske aktivitet, bare fra 12 forskellige vinkler. Rytmen der ses på de 12 afledninger er altså et billede af fuldstændig den samme hændelse, den bliver bare set fra mange forskellige vinkler.

Et eksempel
Selvom ambulancen bliver betragtet fra forskellige vinkler og ser forskellig ud, alt efter hvilken side du kigger fra, så er ambulancen stadig den samme ambulance. Det er det samme med de 12 “forskellige” rytmer. Hver elektrode undersøger hjertet fra hver sin vinkel

forskellige vinkler

Kilder

Malcolm S. Thaler, The only EKG book you’ll ever need, 2007, Lippincott Williams & Wilkins, 5. udgave, kapitel 2, s. 28-53″

Questions