– Genoplivning og EKG

Til svendeprøven er det hundrede procent sikkert, at du bliver udsat for en genoplivning. Hvis du ikke får en genoplivning i hovedopgaven, kan du godt forvente at en biopgave bliver at forevise behandlingen til et hjertestop. Der vil sandsynligvis også være nogle spørgsmål i den skriftlige prøve, der vedrører genoplivning.

Det er derfor vigtigt at du har helt styr på denne, både voksne, børn og spædbørn – 1 og 2 personer til stede.

Den generelle genoplivningsprocedure

ERC guidelines for genoplivning ved hjertestop, 2016

– Ved konstateret hjertestop vurderes assistancebehov, og der kaldes lægebil/paramediciner/anden assistance
– Hjertemassage påbegyndes (normalt 30:2)  imens ilt og ventilationsmaske findes frem, og stødpads påsættes patienten
– Rytmen vurderes
– Ved stødbar rytme stødes der. Der gives hjertemassage imens defibrillator oplader.
– Ved ikke stødbar rytme forsættes HLR i 2 minutter
– Efter 2 minutter vurdere rytmen igen og samme procedure forsætter
– Ved eventuelt ROSC er det vigtigt at man påbegynder sin normale procedurer for ABCDE-vurdering
– Ved overskud under hjertemassage er det fornuftigt at tænke underlæggende årsag til hjertestoppet

Vær opmærksom på de stødbare rytmer VF/Pulsløs VT


Genoplivning varierer ud fra patientgruppe

Her ses overordnede forhold ved genoplivning ud fra patientgrupper. Voksne er vist foroven.

InddelingAlderIntervalFrekvensDybdeSærlige forhold
NyfødtUnder 28 dage3:1100-1201/35 indblæsninger før start
Spædbarn> 28 dage - 1 år15:2 (30:2 hvis alene)100-1201/35 indblæsninger før start
Barn1 år - pubertet15:2 (30:2 hvis alene)100-1201/35 indblæsninger før start
Voksen> pubertet30:2100-1201/3

Genoplivning børn

Et barn er fra 1 år til puberteten, hvor de overgår til at være voksne. Trykrytmen er 15:2 hvis man er 2 på stedet, og 30:2 hvis man er alene, med en frekvens på 100-120/min  og en trykdybde på 1/3-del. Når man konstaterer hjertestop på et barn, skal man starte HLR-algoritmen med 5 indblæsninger.

De fleste voksen der får hjertestop, får det af artesklerose, som er en livsstilssygdom den voksne har opbygget over meget lang tid. Børn kan ikke have opnået at opbygge livsstilssygdomme på dets korte levetid, og får derfor hjertestop af andre årsager. Børn får oftest hjertestop af hypoksi, altså iltmangel, hvilket er årsagen til de 5. indblæsninger i begyndelsen af HLR-algoritmen, og det er årsagen til at man, ved to reddere, har en rytme på 15:2, som giver dobbelt så mange indblæsninger end ved en almindelig 30:2.

Alt efter barnets alder og størrelse, vil man trykke med håndflader eller henholdsvis tommelringer

 

Hvis der skal stødes med defibrillator på børn skal der stødes med 4J/kg

Har man ikke et barns vægt skal denne udregnes med følgende formel:
Alder x 2 + 8


Genoplivning spædbørn

Et spædbarn karakteriseres som et barn der er mellem 28 dage og 1 år gammel. Ligesom børn, får spædbørn oftest hjertestop af hypoksi. Dette kan være et fremmedlegeme som spædbarnet spiser, og derved får blokkerede luftveje. Det kan være ifm. sygdommen epiglottitis (strubelågsbetændelse) eller pseudocroup (falsk strubehoste), hvor spædbarnets luftveje kompromitteres. Udsættes spædbarnet for en længere episode uden ilt, pga. fremmedelegeme, sygdom eller noget andet, vil dette gå i hjertestop, og den reversible årsag til dette hjertestop, er derfor at give barnet tilstrækkelig ilt i lungerne og blodet, og derved få det pumpet rundt i kroppen og specielt hovedet.

Trykrytmen er ligesom børn 15:2 ved 2 reddere og 30:2 når man er alene, frekvens på 100-120/min, og en dybde på 1/3-del af brystkassen. Et spædbarn er meget lille, og det er derfor en god ide at lægge dette på et bord, og udføre hjertemassage med din/dine tommelfingre. Man starter med 5 indblæsninger ved HLR-algoritmen på spædbørn pga. hypoksisk udløst hjertestop

 


Genoplivning nyfødte

Et nyfødt barn er karakteriseret fra fødsel til 28 dage gammel. Går et nyfødt barn i hjertestop, er dette oftest hypoksi, og i sjældne tilfælde en hjertestop. Hypoksi er et umiddelbart problem der kan fikses, ved at levere den tilstrækkelige mængde ilt til den nyfødte, og cirkulere dette rundt i kroppen. Årsagen til at denne patientgruppe får hjertestop er derfor meget betinget af iltmangel, og trykrytmen er derfor 3:1, for et levere endnu mere ilt til den nyfødte. Frekvensen er 100-120/min med en dybde på 1/3-del. Man starter med 5 indblæsninger ved HLR-algoritmen på spædbørn pga. hypoksisk udløst hjertestop

 


Detaljer

Bevidnet hjertestop:
Ved bevidnet hjertestop udføres 3 hurtige stød på hhv. 200J, 300J og 360J med en mellemliggende vurdering af rytmen. Bevidnet hjertestop er ikke blot med øjnene, men hvor patienten har hjerteovervågning på, og denne derved går i hjertestop. Du har fx. stødpads på parsonen og ser at han/hun går i hjertestop.

Ved ROSC:
Ved ROSC skal patienten undersøges med ABCDE på ny, og skal efterfølgende lægges i sideleje. Hvis en patient findes bevidstløs uden hjertestop, bør denne ligeledes lægges i sideleje og derfra behandles,

Reversible årsager til hjertestop:

4 H'erHypoksi
Hypovolæmi
Hypokalæmi /Hyper
Hypotermi
4 T'erTrombose
Tamponade - hjerte
Toksiner
Trykpneumothorax

EKG

Du skal kunne en sinus-rytme og karakteristika for en sinus-rytme, stødbar rytmer, og naturligvis kende en asystoli.

Normal sinus-rytme

EKG:

Normal-sinus-rytme-defi

Kriterier for sinus-rytmen:
En puls på 50-100 slag i minuttet.
Regelmæssighed.
P-takker til stede før hvert QRS kompleks
PR-interval er mellem 0,12-0,2 s (3-5 små bokse)
QRS kompleks er under eller maksimalt 0,12 s (3 små bokse)

Husk at en sinus-rytme under 50 er en sinus bradykardi, mens en rytme over 100 er en sinus takykardi.

 

Ventrikulær takykardi (Stødbar rytme hvis pulsløs)

EKG:
VT-high-defi
VT-low-defi

Årsag:
Et område i ventriklen depolariserer med høj frekvens (ventrikulære ekstrasystoler). Depolariseringen spreder sig abnormt, og der skabes derfor brede og unormale QRS-komplekser. Ventriklerne når ikke at blive fyldt inden næste depolarisering. Der opstår hjertestop hvis hjertets frekvens ikke sænkes, da hjertet udtrættes.

Kendetegn:
Ingen P-takker
Breddeøget QRS-komplekser
Frekvens over 120/min
Ensartet rytme

 

Ventrikelflimmer - Stødbar rytme

EKG:
Ventrikel-flimmer-defi

Årsag:
Hjertets ventrikler pumper formålløst af forskellig og tilfældig kraft og rytme
Denne rytme opstår lige inden hjertestop

Kendetegn:
Ukoordineret og uden system eller tydelige komplekser
Forskel på bredde og størrelse
Hulter til bulter

 

Asystoli

EKG:
Asystoli-defi kopi

Årsag:
Ingen elektrisk impuls, hjertestop

Kendetegn:
Flad lige linje uden elektrisk aktivitet

Questions