– Knob og stik

Svendeelever kan i 2016 blive eksamineret i følgende knob og stik: Pælestik, dobbelthalvstik, råbåndsknob, dobbelt ottetal, flagknob.

Til svendeprøve skal man kunne udføre alle 5 samt vide hvad de benyttes til. Sidstnævnte kommer her:

Benyttelse af knob:
Pælestik: Bruges til at lave en ikke-løbende løkke.
Dobbelt halvstik: Fastgørelse af tov
Råbåndsknob: Sammenbinding af 2 stykker tov af samme type og størrelse, og må ikke være vådt.
Dobbelt ottetal: Eneste knob der må bruges til personredning. Kan laves dobbelt eller kan syes.
Flagknob: Sammenbinding af 2 stykker tov, behøver ikke være samme type eller størrelse, og må gerne være vådt.

Følgende link til beredskabsstyrelsen er en super guide til samtlige af ovenstående knob og stik.
http://brs.dk/viden/publikationer/uddannelsesmateriale/Documents/Knob%20og%20stik.pdf

Questions