– Motorskæreskive

2 taks benzin (benzin iblandet 2% olie)

Kontrol inden start
BRAS (Brud, revner og andre skader)
Klingen må ikke være revnet eller flosset
Klingen må ikke være slidt længere end til mærkat
Kilremmen skal være stram (max drejes en kvart omgang)
Skiven må ikke sidde skævt/løst
Påfyldning af benzin
Have den rette skive til det rette materiale

Skift af klinge:
Specialværktøj medfølger maskinen
”Umbrako nøgle” sættes i bagsiden af klingebeskytteren (der er et lille hul)
Skiven drejes til den låser
Med ”stjerne nøglen” skrues bolten af som holder klingen
Skift klinge og skru bolt fast igen
Obs at alt sidder korrekt efter montering

Værnemidler:
Indsatsdragt
Høreværn
Visir/Brille
Handsker
Klingebeskytter på motorskæreskiven
Støvmaske ved arbejde i beton
Fuldt åndedrætsudstyr ved arbejde i lukket rum og arbejde med galvaniseret- og rustfrit stål
OBS skærebukser og støvler er ikke krav, da materialet alligevel ikke er stærkt nok
Sikkerhedsudstyr:

Andre forholdsregler:
Der må ikke skæres over skulderhøjde
Startes altid stående på jorden, med foden på pladen ved gashåndtaget
Man arbejder altid med ”fuld gas”
Man må ikke ændre retning i sav-sporet (Klingen risikerer at springe)
Obs fragmenter
Obs brandfare (Skum/pulverslukker i nærheden)

 


Start af motorskæreskive


Ved start fra kold bruges choker knap (aktiveres sammen med tændingen)
Gashåndtaget i halv gas (lille knap der skal trykkes ind)
Dekompressionsknap trykkes ind (slår selv fra)
Træk i snor

Hvis den ikke starter første gang:
Træk 2-3 gange eller indtil den giver en lille ”brumme”lyd
Slå nu chokeren fra (Endelig ikke tændingen)
Træk til den starter og giv lidt gas

Questions