– Trykluftsapparat

Mærke Drea (PA94) 6 el. 9 L flaske, 200 el. 300 bars.

Data på rygapparat:
• BRAS
• 6 bar
• Overtryk i maske: 3,5 mbar (minibar)
• Undåndingsmodstand: 4-5 mbar
• Vægt: 7 kg for en PA94.

Data på selve flasken:
• Vægt: 10,8 kg.
• Farvet gul af sikkerhedsmæssige årsager (Med hvid eller sort krage)
• Aflæs bar
• Regn iltforbrug ud: L x bar = 6 x 300.

Rengøring:
I vand og sæbe efter behov.

Fejlfinding:
Forekommer ofte i lungeautomaten. Lynkobling ved slange og lungeautomaten, så denne kan aftages, ved fejl tjekkes lungeautomaten først. Lynkoblinger ligeledes til forlænges.
Når man åbner ventilen skal man åbne den helt + en halv omgang tilbage.


Kontroller

Visuel kontrol:
• Undersøg for BRAS, skjold, stropper, spænder.
• Flasketilslutning på reduktionsventil efterses for grater og o-ring
• Skulderrem spænder afprøves
• Flaske monteres på rygskold med flaske i lodret position

Indholdskontrol:
• Kontrollér lungeautomaten er lukket
• Flaskeventil åbnes, flasketryk kontrolleres på manometer (300 bar, 270-330 bar. Må afvige med 10%, deraf intervallet.

Tæthedkontrol:
• Flaskeventil lukkes, apparat henstår med tryk i 60 sekunder, hvorefter flaske åbnes mens manometer betragtes. Viseren må max bevæge sig 10 bar.

Kontrol af tilbagetrækningsfløjte:
• Håndflade anbringes tætsluttende for lungeautomats indåndingsstuds og åbnes.
• Ved at lette håndflades pres mod indåndingsstuds lukkes tryk langsomt af apparat og der kontrolleres at advarselsfløjte træder i funktion ved 55 bar. → Skal hyle indtil 0 bar.

Kontrol af maske:
• Maskens remme efterses for brud ved at trække i remme.
• Samtlige spænder afprøves
• Nosecuppens indånding ventil efterses
• Panoramaglas efterses for brud og urenheder m.v.
• Maskens tæthed kontrolleres ved at tage masken med lungeautomat på hoved og foretage en kraftig indånding. Masken skal skabe vakuum om ansigtet.
• Overtryk i maske kontrolleres ved åbent apparat og lungeautomat, ved at føre et par fingre ind under masken og gøre den utæt. Der skal strømme luft ud.

Deadspace forøges med 50 ml, da nosecuppen fylder 50 ml. Altså bliver deadspace 200 ml.

 

Questions