PHTLS v. 8

PHTLS modulet indeholder ikke undervisning, idet NAEMTS udleverede PHTLS-bog indeholder den præcise viden man skal have for at kunne bestå PHTLS-kurset. Bogen er konkret, indeholder gode illustrationer, er meget detaljeret, og er derfor meget svær at erstatte med andet. Modulet PHTLS v.8, er derfor tiltænkt som en supplerende hjælp til at kunne bestå kurset, ved at benytte sig af quizzer for næsten hver kapitel.

Quizzerne udgør ca. 440 spørgsmål i alt, men er ikke lavet for alle kapitaler. Visse kapitler er vurderet mindre relevant, og er derfor ikke produceret som quizzer. Dette er en del af ambulancevejens mål, netop at gøre teorien inden for det præhospitale 100 % relevant, og at skære denne helt ind til benene, sådan at du og jeg slipper for at forholde os til viden der ikke er nødvendigt.

Dette modul skal altså ikke forståes som en erstatning for hverken læsning i PHTLS-bogen eller beståelse af kurset uden at købe selve bogen.

Comments