PHTLS v. 8

PHTLS modulet indeholder ikke undervisning, idet NAEMTS udleverede PHTLS-bog indeholder den præcise viden man skal have for at kunne bestå PHTLS-kurset. Bogen er konkret, indeholder gode illustrationer, er meget detaljeret, og er derfor meget svær at erstatte med andet. Modulet PHTLS v.8, er derfor tiltænkt som en supplerende hjælp til at kunne bestå kurset, ved […]