Råd og vejledning

Igen – Tillykke med at du blevet optaget på uddannelsen.

Som du jo nok ved, veksler du mellem skole og praktik, hvor du i praktik er blevet tildelt en praktik-station, som skal være din arbejdsplads, og som du oftest følger til du er færdigudlært.

Stationernes forskellighed

Der værdsættes forskellige ting på forskellige ambulancestationer, og der er oftest tydelig forskel på, om du er ansat på en lille station der er lav-aktivitet, eller på en station med meget høj aktivitet. Ligeledes om stationen er effektiv eller på døgnvagt. Der er dog nogle fællesnævner som de fleste stationer værdsætter, og dette indeholder denne side – Kald det gode råd.

En ambulancestation bør være rummelig, og dermed respektere alle ligeligt. Du kan dog være uheldig at støde på stationer/medarbejdere der udviser utilfredshed ved fx. ofte at køre med elev på ambulancen, utilfredshed med dig eller dine handlinger og andre ting. Disse mennesker har enten glemt at læse sin jobbeskrivelse, eller også har de glemt den lidt hen af vejen. Det er hverken dig eller dine handler der er noget i vejen med så længe du gør dit bedste, og gør en indsats. Her kommer dog nogle generelle råd, der kan være en fordel af afprøve/følge:

  • Du finder ikke noget andet erhverv, der har lige så mange forskellige måder at handle på, end i redderjobbet. Det er akutte situationer vi bevæger os i, og den enkelte medarbejder har derfor sin måde at gøre tingene på. Dette må du respektere, og ligeledes får du sandsynligvis nogle specielle måder du foretrækker at tingene skal være.
  • Udvis ydmyghed. Dermed ikke sagt at du ikke skal handle overfor episoder der virker forkerte, eller holde dig tilbage med spørgsmål/tilføjelser/råd. Du skal dog overveje situationen – Er dine kollegaer og dig ude ved en patient, kan det i mange tilfælde være en idé at vente med tilføjelser til efter turen er slut. Dette afhænger naturligvis af kollegaerne du kører med.
  • Ingen bryder sig om at blive belært, uanset hvem dette kommer fra. En belæring kan ofte virke nedladende, og det kan derfor være en god idé at spørge nysgerrigt i stedet for belærende, fx. ved at spørge “Jeg troede behandlingen til den type patient var [x og y]. Nu er jeg bare nysgerrig – hvordan kan det være du behandlede med [z]?
  • Alle laver fejl, men det er vigtigt at lære af sine egne fejl. Gør det til en vane for at lære af dine fejl så meget så muligt.
  • Deltag i stationsarbejde – på lige fod med alle andre. 
  • Det er ikke “dit job alene” at lave morgencheck på ambulancen. Hvis nogen mener dette, er det en kamp du bør tage. Det er ok at sige fra, hvis nogle kollegaer er nedladende, eller mener du bør lave alt arbejdet. Og det kan tilmed give dig respekt (bortset fra ved den enkelte redder der opfører sig som en skovl).

Fremadrettet i modulet finder du det meste man skal kunne i begyndelsen på uddannelsen rent ambulancefagligt (vejledning for ambulancemateriel, anatomi, fysiologi, førstehjælp og mere). Uddybende om specifikke sygdomme kan findes under assistentmodulet

Questions