Førstehjælp

Noget af det første man lærer på uddannelsen er lægmands førstehjælp. Dette er altså førstehjælp som mange “almindelige mennesker” har lært. En ambulancereddere kan meget mere end førstehjælp, men skal selvfølgelig starte fra bunden som alle andre. Grundprincipperne i førstehjælp er gennemgående for en ambulanceredder, som for en lægmand.

Vi vil under dette emne gennemgå lægmands førstehjælp, og dertilhørende hjertestopbehandling og andre sygdomme der kan genkendes og behandles ved førstehjælp.

Du vil senere have behov for at udbygge din førstehjælps viden med mere om de specifikke sygdomme og mere om fysiologi, fx. EKG-lære og andet. Dette finder du dog ikke i dette modul, men i Assistentuddannelse eller EKG – fra bund til top

Questions