– Særlig forurening og stikuheld

I tilfælde af særlig forurening og stikuheld, er der nogle særlige forholdsregler man skal foretage sig. Du kan sagtens risikere at blive tilspurgt om særlig forurening, eller hvis du under din kørsel har en patient med netop dette, og ligeledes er stikuheldsproceduren en ting som alle ambulancereddere skal kunne.


Særlig forurening

Der findes nogle særlig procedurer man skal foretage, når der opstår særlig forurening. Dette kan fx. være opkast, blod, forurening med bestemte særligt forurenende sygdomme og andre tilfælde. Disse kan være forskellige fra region-region og ambulancefirma-ambulancefirma, men kan fx. være denne ved spild af særligt forurenende materiale

” – Når der er spildt:

  • Fjern spild med papir
  • Området aftørres med Wet Wipe – vand og sæbe /bed bath servietter
  • Området desinficeres herefter med Wet-Wipe-klor.

Særlig rengøring efter aflevering af patienten.”

Det er vigtigt at du gør dig bekendt med procedure for følgende op til praktisk assistentprøve:

  • Særlig forurening
  • Håndtering af smittekilder
  • Særlig smitsomme sygdomme
  • Særlig smitterisiko
  • Daglig rengøring

Procedure ved stikuheld

Engang skulle man benytte jod og foretage en procedure ved stikuheld. I dag benyttes almindelig desinfektionsmiddel de fleste steder.

Påvirket område vaskes med vand og sæbe og dyppes tørt. Desinficeres 2 gange med desinfektionsmiddel hvorefter der påføres plaster. Den påvirkede skal derefter anmelde uheld som arbejdsskade, der skal udspørges patient om smittestatus (her kan/skal hospitalet bidrage med informationen, hvis patienten ikke kan), samt den påvirkede skal iværksætte vaccinationsprogram og eventuel blodprøvetapning på sygehuset

Questions