– Hygiejniske principper

Emnet hygiejne dækker følgende områder på assistentniveau;

  • Hvad vi i virkeligheden prøver at beskytte os imod, ved at benytte os af en god hygiejne.
  • Hvad en god hygiejne er
  • Hvilke smitteveje der findes
  • Hvordan man kan forebygge at en smitte finder sted. Her findes der såkaldt “rene” og “urene” steder og procedurer, og det er vigtigt at disse holdes adskildt. Hvis et rent sted holdes fuldstændig adskildt fra det urene, vil det rene sted principielt altid forsætte med at være rent.

Hvad beskytter vi os imod?

Der findes flere forskellige mikroorganismer, hvoraf nogle enkelte er de mest almindelige, og dem vi beskæftiger os med. Mikroorganismer findes overalt i form af fx. bakterier, og disse er ikke kun imod os, men arbejde også med os.

Det er kun et lille mindretal af bakterier, der gør os syge. 99 procent af de mange tusinder former for bakterier er uskadelige, og en verden uden bakterier er umulig at forestille sig. På kroppens hud findes bakterier, som er kroppens naturlige flora, der dræber fremmede organismer der forsøger at træne ind i kroppen (dette er i virkeligheden en del af vores immunsystem). Ligeledes findes der er stort antal bakterier i vores tarme, der hjælper til at nedbryde mad og mange andre steder. Mange “gode” bakterier kommer ligeledes fra vores mad. Brød hæver pga. bakterier i gær, ost gærer pga. svampe og meget mere.

Der findes flere forskellige former for mikroorganismer:

  • Bakterier
  • Virus
  • Dertil skal du kende til alger, svampe og hvis du har overskud – protozoer.

Smitteveje og smittemåder

Der findes mange forskellige måder at blive smittet af en bakterier, virus eller andet på. Hvad der er fælles for alle er, at det skal lykkedes organismen at trænge ind i kroppen (uden at blive nedkæmpet af immunsystemet, men dette er en helt anden snak). De forskellige smittemåder er disse:

Smittemåder 
Direkte kontaktsmitteFysisk kontakt imellem personen og smittekilden. Fx ifm. sex/kys.
Indirekte kontaktSmitteoverføring via et forurenet mellemled, fx. gennem hænder, arbejdstøj, håndtag, m.m.
Inhalationssmitte/luftbåren smitteVia støvpartikler eller dråber/dråbekerner, hvor organismen ligger i
InokulationssmitteSmitte gennem forurenet genstand som person stikkes på, fx. kanyle, skalpel. Måske med blod på, hvor der overføres smitte såsom hepatitis
Alimentær smitteSmitte gennem fødevarer eller drikke
Insektbåren smitteFx. en myg eller skovflåt
Vertikal smitteSmitte fra mor til foster under svangerskab

Rent og urent område

Der arbejdes med såkaldt rene og urene områder, hvoraf disse områder ikke må blandes sammen. Et par hurtige eksempler:

En patient er som udgangspunkt uren, mens ambulancens mange skabe og skuffer er rene. Hvis du rører ved en patient og du derefter skal bruge noget materiale fra et skab, er det derfor vigtigt at du tager dine handsker af, inden dine hænder tager noget fra skuffen. Hvis du derimod glemmer at tage dine handsker af, ændrer det rene skab sig fra rent til urent, og du bør derfor spritte/aftørre området du har berørt.

På sygehuset under operationer arbejdes der striks med rene og urene områder. Alt materiale der skal bruges til operationer modtages sterilt, og er derfor 100 % fri for mikroorganismer. Hvis materialet berøres af urene fingre, eller det lægges på et urent bord, vil det pludseligt indeholde mikroorganismer, som senere kan risikere at ende inde i kroppen på en skrøbelig patient, der lige er blevet opereret.

Det er generelt en vigtig procedure at tage sine handsker af, når man er færdig med at arbejde med patienten, og påtage sig nye og rene handsker. Efter du har hjulpet patienten op på båren, bør du tage dine handsker af inden du rører båren. Glemmer du dette, skal du blot huske at rengøre båren de steder hvor du har rørt.

Rengøring efter endt patientforløb

Efter et patientforløb skal alle overflader der har været i brug rengøres. Der kan enten rengøres med WetWipe ethanol-servietter, som desinficerer og dræber 99% af mikroorganismerne, eller du kan rengøre med servietter der indeholder vand og sæbe.

Kilder

Den Præhospitale Patient, Torben Bastholm, Kim Dalgaard, Kenneth Lübcke, Jan Nørtved og Allan Petersen (red.), 2016, 1. udgave, kapitel 7, side 159-168
Ambulancefag 1, til ambulanceassistenter, Jan Nørtved, Kim Dalgaard, Torben Bastholm, Allan Petersen, Klaus Glundø, 2008, udgave 1, kapitel , side. 173-185

Questions