Indledning og eksamensbeskrivelse

Assistentprøven består af 2 prøver; en teoretisk i skoleregi, og en praktisk kørselspraktik med en supervisor. De har forskellige fokus-områder, hvor den teoretiske prøve generelt har fokus på anatomi, fysiologi, baggrund for behandling og nogle specifikke behandlings-procedurer, man som assistent deltager i, på lige fod med sin behandler/paramediciner (fx. hjertestop). Den praktiske prøve er snarere en godkendelse end en prøve, hvor man rent praktisk skal vise, at man har styr på sin rolle i arbejde, og praktisk set kan fungere som en 2. mand på ambulancen.

Indholdet af modulet her, giver den fornødne teoretiske viden, til at kunne bestå assistentprøven på skolen, og forbereder brugeren på nogle bestemte elementer, der giver et forspring til den praktiske kørsel. Modulet giver langt mest til den teoretiske prøve på skolen, men sætter også særligt fokus på nogle bestemte ting, der har stor praktisk værdi (fx. hygiejne, hjertestop, m). Det vil dog sandsynligvis være nødvendigt at sætte sig ind egen virksomheds driftstander for nogle ting, da den praktiske vurdering varierer fra virksomhed til virksomhed og fra region til region.

Modulet giver dig den fornødne viden omkring de ting, der er generelle for alle virksomheder og alle regioner.

Eksamensbeskrivelse

UddannelsestypeUddannelsesbeskrivelseVarighedVurderingAndet
Teoretisk prøve i skoleregiEksamination af eleven ud fra tidligere skrevet assistentopgave, samt individuelle oplæg. Assistentopgave-skrivning af ca. 1 måneds varighed, eksamination af ca. 20-30 minutters varighedSamtaleemne varierer ud fra assistentopgave og emnevalg, samt andet mere "tilfældigt" emne. Eleven står til ansvar for alt hvad denne har skrevet i sin assistentopgave, men har dog mulighed for at "styre" retningen for samtaleemne, ved at nævne emner og indhold i assistentopgave, uden at uddybe disse yderligere
Praktisk kørsel i arbejdsregiKørselspraktisk med supervisor. 1. dag er oftest en dag med 3. personer på ambulancen, hvoraf man de resterende dage kører 2., og man fungerer som 2. mandFra 1 dag til 1 uge, alt efter hvilken region man kommer fraVurderes ud fra generelle krav til assistent-funktion, med særligt fokus på bestemte praktiske emner, fx. hygiejne.

 

Questions