Genoplivning

Som assistent skal man ikke kunne selve vurderingen af patienten, men man skal vide hvordan en hjertestops-procedure foregår, ud fra forskellige patientgrupper. Du skal derfor kunne ERCs hjertestops-algoritme.  ??? Ovenstående er hjertestops-algoritme ud fra et assistent-perspektiv

 

ERC guidelines for genoplivning ved hjertestop, 2016 – Ud fra assistent-perspektiv

– Behandler/paramediciner vurderer assistancebehov ved ankomst og vurderer patienten. Patientvurdering kan tage ca. 5-10 sekunder
– Assistent klargør ilt og ventilationsmaske, og hvis der er tid til overs, klargøres sug og stødpads
– Er der ikke stødpads på endnu, påbegynder assistent HLR mens behandler påsætter stødpads
– Rytmen vurderes når stødpads er på
– Ved stødbar rytme konstateres der om ilt rører patient. Der siges høj og tydeligt: “Ilt væk”, “alle væk – der stødes!”. 
– Der gives hjertemassage imens defibrillator oplader. Der stødes! Assistent må godt støde hvis denne er nærmest defibrillator
– Ved ikke stødbar rytme forsættes HLR i 2 minutter
– Efter 2 minutter vurdere rytmen igen og samme procedure forsætter
– Ved eventuelt ROSC overgåes fra HLR til ABCDE. Behandler vurdere ABCDE, assistent klargører eventuelt hudson-maske

Ved hjertestop inddeles patienter i forhold til alder, hvor alderen definerer hjertestops-behandlingen.

  • Nyfødte (0-28 dage)
  • Spædbørn (28 dage – 1 år)
  • Børn (1 år – pubertet)
  • Voksne (> pubertet)

Særlige forhold ud fra patient-kategorier

InddelingAlderIntervalFrekvensDybdeSærlige forhold
NyfødtUnder 28 dage3:1100-1201/35 indblæsninger før start
Spædbarn> 28 dage - 1 år15:2 (30:2 hvis alene)100-1201/35 indblæsninger før start
Barn1 år - pubertet15:2 (30:2 hvis alene)100-1201/35 indblæsninger før start
Voksen> pubertet30:2100-1201/3

Bemærk den forskellige trykrytme ud fra patientgrupper og de 5 indblæsninger ved nyfødte, spædbørn og børn


Hvornår har børn hjertestop

 RespirationPuls 
Uanset alder UdenUdenHLR
Under 1 årNormalUnder 100Støtteventilation 30/min (2 sek)
Under 1 årDårlig respirationUnder 100HLR
Over 1 år - pubertetNormalUnder 60HLR

Bemærk at et barn “under 1 år med en puls < 100” og normal respiration blot skal støtteventileres, mens et barn “under 1 år med puls under < 100” med dårlig respiration skal have HLR

Hvis der skal stødes med defibrillator på børn skal der stødes med 4J/kg

Har man ikke et barns vægt skal denne udregnes med følgende formel:
Alder x 2 + 8


Bevidnet hjertestop

Ved bevidnet hjertestop skal der gives 3 hurtige stød på hhv. 200J, 300J og 360J med en mellemliggende vurdering af rytmen.


Kilder

Den Præhospitale Patient, Torben Bastholm, Kim Dalgaard, Kenneth Lübcke, Jan Nørtved og Allan Petersen (red.), 2016, 1. udgave, kapitel 12, s. 287 og kapitel 22, side. 478-484
http://genoplivning.dk/avanceret-genoplivning/europaeiske-guidelines-2010/ (er 2015)
http://genoplivning.dk/avanceret-genoplivning/nye-foldere-for-avanceret-genoplivning/

Questions