Hygiejne

Læringsmålene fra uddannelsesstart til assistentprøve inden for hygiejne er disse:

Læringsmål:Hygiejne
2. periode*Eleven kan anvende viden om hygiejne i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse af ambulance og udstyr.
Eleven kan anvende korrekte principper for personlig hygiejne, herunder håndhygiejne, desinfektion og brug af personlige værnemidler
3. periodeEleven kan anvende korrekte principper for personlig hygiejne og håndhygiejne, herunder desinfektion og brug af personlige værnemidler.
4. periodeEleven kan anvende korrekte principper for personlig hygiejne og håndhygiejne, herunder desinfektion og brug af personlige værnemidler.
Eleven kan anvende viden om hygiejne ift. rengøring og vedligeholdelse af ambulancen og udstyr. Eleven skal kunne reflektere over etiske spørgsmål i forbindelse med det daglige arbejde.
5. periodeEleven kan anvende grundlæggende hygiejniske principper.
7. periodeEleven kan på rutineret niveau efterleve alle hygiejniske principper.

*Praktik og skole

Quiz

Quizzen på denne emneside har samlet alle quiz-spørgsmålene for hygiejne. Ved at klikke på knappen: “Tag quizzen”, får du derfor en quiz af spørgsmål for hele emnet.

Til mobil-brugere
Du finder quiz-knappen i bunden af hver side efter endt lektion. Her kan du ligeledes gå videre til næste eller forrige lektion ved at klikke på pilene, eller blot vælge en lektion ud fra menuen

Questions