Ryan

Et nyt innovativt læringsredskab for os der arbejder i det præhospitale! Jeg har mulighed for et hurtigt brush-up på relevante emner og teste mig selv ved hjælp af quizzerne på siden.