Principperne bag ambulancevejen

Det vigtigste for denne sides virke, er at have materiale på siden der er effektivt, up-to-date og differentieret. Vi følger derfor nogle principper, der sikrer, at siden ikke blot er en gengivelse af materiale man kan finde andre steder, og at materialet er nøjagtig på et passende niveau i forhold til intentionen med materialet. Principperne sikrer at:

  • Materialet er forståeligt på det niveau det er målrettet. Der er forskel på hvad man skal kunne om fx. hjertet som nystartet elev, eleven der skal til assistentprøve eller den færdigudlærte som forbereder sig til behandleruddannelsen. De samme emner målrettes derfor de enkelte faglige forventninger.
  • Materialet er skåret ind til at være selve essencen, og indeholder i store træk derfor kun “need-to-know”. Det er derfor muligt at opnå de samme resultater på den halve tid.
  • Vi er i skarp kontakt med nøglepersoner der ved præcis hvad de faglige forventninger er, og med elever der netop har klaret prøverne. Materialet er derfor udarbejdet ud fra vejledning fra nøglepersoner, der fortæller hvad materialet skal være eller hvad de havde ønsket var tilgængelig under deres prøve.
  • Brugeren kan måle og dokumentere fremgang, udvikling. Systemet bag ambulancevejen er designet til at monitorere aktivitet, udvikling og fremgang, og tilmed differentiere dette i kategorier og sværhedsgrader. Brugeren får derfor detaljerede statistikker over resultater, differentieret korrekthed i procent og kan derfor fokusere på sine svagheder og øger brugerens effektivitet.

Ud fra dette er vores formål, at lave målrettet materiale som passer til den enkelte redder, uanset hvilket niveau denne er på. At producere materiale der “kun” er essencen, og derfor udelukkende need-to-know, sådan at det er muligt at opnå de samme resultater på den halve tid.

Principperne

Deconstruction,
Hvad er det minimale du har behov for at vide
for at klare en given prøve/eksamen. “Findes der metoder som kan læres/gøres, som sikrer, at du hurtigere kan lære hvad der er relevant.

Selection,
Hvad er essencen af det man skal kunne
til prøven? Her bruges 20/80-reglen, der i denne sammenhæng bygger på, at 20% af materialet vægter for 80% af bedømmelsen til prøven (fx. genoplivning, ABCDE, etc.). Dette materiale er der særligt fokus på.

Sequencing,
Hvilket materiale og sværhedsgrader passer til de enkelte
prøver/eksamner, og i hvilken rækkefølge læres disse bedst?

Compression,
Kan man koge den mest nødvendige 30-50%
teori ned til en kort og præcis cocktail, der samtidigt er nem at forstå

Frequency,
Alle mennesker lærer forskelligt og materialet skal derfor tilgodese alle. Nogle lærer bedst ved at læse tung teori i lang tid af gangen, mens andre har brug for let teori i kortere perioder af gangen. Nogle har brug for tekst, andre har brug for videoer, quizzer, illustrationer. Materialet skal være tilgængeligt på flere måder.

Encoding,
Er det muligt at lave læringsmetoder eller huskeregler, der gør det nemmere at huske
og dermed hurtigere at lære?

 

 

Comments