Spørgsmål 1 af 10

1. Hvor hurtigt kan der forekomme irreversibel hjerneskade ved cerebral anoksi (iltmangel) jf. PHTLS?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 1 af 10

Spørgsmål 2 af 10

2. Hvilken af følgende udtalelser er en årsag til, at en patient med en akut TBI er i øget risiko for at få kramper?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 2 af 10

Spørgsmål 3 af 10

3. I hvilken forbindelse ses der oftest et barotraume?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 3 af 10

Spørgsmål 4 af 10

4. Må man godt immobilisere hovedet før torso ifm. en immobilisering af en traume patient, hvis tiden er knap?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 4 af 10

Spørgsmål 5 af 10

5. Hvilken af følgende valgmuligheder er den mest almindelige form for shock jf. PHTLS v. 8?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 5 af 10

Spørgsmål 6 af 10

6. Du er ude ved en patient der har fået spiddet et objekt ind i siden af abdomen. Hvilken af følgende udtalelser er den største kontraindikation ved behandling af patienten?

Patienten har følgende værdier:

Puls: 122
RF: 24
BT: 79/54
SAT: 96%

Fejl i spg.?

Spørgsmål 6 af 10

Spørgsmål 7 af 10

7. Hvilken af følgende muligheder er den mest korrekte behandling ved lejring af en druknet patient der forsøges genoplivet?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 7 af 10

Spørgsmål 8 af 10

8. Kan det være effektivt eller ineffektivt at bruge heimlich manøvre på en druknet patient?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 8 af 10

Spørgsmål 9 af 10

9. Hvad er et MAP tryk?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 9 af 10

Spørgsmål 10 af 10

10. Hvad er ordet for den process der gør, at hjernen kan opretholde dens cerebrale blodgennemstrømning kontant?

Fejl i spg.?

Spørgsmål 10 af 10