Pre-test v. 8

1. Du ankommer til et skadested, hvor en bil er kørt ind i et træ. Hvad er den bedste indikation på en mulig skade?

Fejl i spg.?

2. I hvilken af nedenstående situationer er der størst risiko for alvorlig tilskadekomst eller traumatisk død?

Fejl i spg.?

3. Ved hvilken af følgende typer motorcykelulykker ses ofte bilaterale (dobbeltsidige) femurfrakturer?

Fejl i spg.?

4. Hvad er den fortrukne væske til præhospital behandling af blødningsshock (i Danmark)?

Fejl i spg.?

5. Hvad er den mest almindelige årsag til øvre luftvejsobstruktion?

Fejl i spg.?

6. Hvilken er den bedste mekaniske måde til at vurdere om trachealtuben er korrekt anlagt på en intuberet traumepatient?

Fejl i spg.?

7. Hvad er den vigtigste grund til at opretholde frie luftveje hos en traumepatient?

Fejl i spg.?

8. Afgørende basale færdigheder under håndtering af A. problemer inkluderer rensning af øvre luftveje, manuelle manøvrer, sugning og hvilken af følgende?

Fejl i spg.?

9. Din patient er en middel aldrende mand der er forulykket på en motorcykel. Han er bevidstløs. Efter du har foretaget kæbeløft, for at holde frie luftveje, bemærker du en snorkende vejrtrækning med en frekvens på 6. Ved stetoskopi finder du intet luftskifte på venstre side. Hvad er det næste du gør?

Fejl i spg.?

10. Hvilken af nedenstående beskriver bedst tilstanden shock?

Fejl i spg.?

11. Din patient har en dyb flænge i albuebøjningen, hvorfra det bløder kraftigt. Hvad er den fortrukne initiale behandling?

Fejl i spg.?

12. Ved hypotension af ukendt årsag hos en traumepatient, skal du omgående mistænke?

Fejl i spg.?

13. Hvilken undersøgelse er bedst præhospitalt til at bestemme forskellen på blødningsshock og neurogent shock?

Fejl i spg.?

14. Ved blodtab kompenserer kroppen for dette ved at aktivere?

Fejl i spg.?

15. Traumepatienter der får medicin for præeksisterende sygdomme kan give problemer fordi?

Fejl i spg.?

16. Det idelle blodtryk hos en traumepatient med formodet intraabdominal blødning er?

Fejl i spg.?

17. Hvilken er den bedste beskrivelse af mekanismen hvorved iltudveksling svækkes ved en lungekontusion?

Fejl i spg.?

18. Hvilken af disse fund er afgørende for at bestemme om det er hjertetamponade eller tryk-pneumothorax?

Fejl i spg.?

19. Din patient er en 20 årig fodboldmålmand, som slog hovedet ind i målstolpen, da han kastede sig for at nå bolden. Han har en GCS 4 og reagerer med ekstension og indad rotation af arme ved smertepåvirkning. Hans puls er 58, BT 180/102 og venstre pupil er udvidet. Der er lang kørevej til hospitalet. Hvad er den bedste ventilationsfrekvens til behandling af denne patient?

Fejl i spg.?

20. Hvilket af følgende er den bedste måde at behandle en patient med 36% forbrænding på huden, efter danske forhold?

Fejl i spg.?

21. En 20 årig kvinde er ved højhastighedsuheld i bil blevet smidt ud af køretøjet. Hun har en betydende blødning fra en stor flænge. Ved din primære vurdering finder du en GCS på 7, systolisk BT 70 mmHg og pupiller der er ens, men reagerer langsomt på lys. Efter anlæggelse af to store IV-adgange skal du opretholde et BT på?

Fejl i spg.?

22. Den direkte livstruende tilstand som følge af skade i abdomen er?

Fejl i spg.?

23. En voksen mand har fået en dyb flænge i låret. Lyst rødt blod strømmer fra såret. Direkte tryk kan ikke kontrollere blødningen. Hvad er det næste skridt i blødningsbehandlingen?

Fejl i spg.?

24. En 18-årig pige er blevet ramt af en bil og hun har tydelig femurfraktur på venstre side. Kommunikationen med hende er vanskelig da hun taler af fremmed sprog. Hvilken af nedenstående kræver ikke i sig selv, en immobilisering af halshvirvelsøjlen?

Fejl i spg.?

25. Ved din patient vurdering af traumepatienten lægger du mærke til at patienten er urolig og forvirret. Patienten ser ud til at have flere skader af et voldsomt skænderi. Hvilken af følgende er din første prioritet?

Fejl i spg.?