20%

Spørgsmål 1 af 5

1. Hvad er AVPU?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 1 af 5

Spørgsmål 2 af 5

2. Du er ankommet til et færdelsuheld på motorvejen i en sen aften. Din makker er behandler/paramediciner. Der har været ingen tydelige vidner til ulykken, men en modkørende er indringer af ulykken. Denne er nu på stedet.

Føreren af bilen der er forulykket er en 32 årig kvinde. Hende bil er roteret mange og flere vinduer er sprængt. Kvinden er bevidstløs men stabil. Egendele fra bilen er spredt over motorvejen. Der ligger bl.a. tøj, bleer, babymad, tæpper og en barnestol

Hvordan skal du handle i denne situation?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 2 af 5

Spørgsmål 3 af 5

3. Hvor mange points scorer følgende patient på en GCS-skala?

Øjenåbning: På tiltale

Verbal respons: Usammenhængende ord

Motorisk respons:  Unormal fleksion

0

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 3 af 5

Spørgsmål 4 af 5

4. Din patient har været i et færdelsuheld og har tegn på skader i thorax og har et blodtryk på 118/69. Patienten har haft sele på, airbag er gået, rattet i bilen er intakt og der er ingen stjerne i forruden. Der ligger mange objekter spredt i bilen. Patienten har hurtig respiration og smerter i thorax. Hvilket af følgende behandlinger bør du gøre som det første?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 4 af 5

Spørgsmål 5 af 5

5.
Hvad betyder MOI (Mechanism of injury)?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 5 af 5