20%

Spørgsmål 1 af 5

1.
Du er netop ankommet kørsel A til en patient som er faldet ned af en trappe. Du bliver modtaget af en pårørende der fortæller at patienten har det fint, og at det er oppe på 2. sal. Hvor meget udstyr tager du med hen til patienten?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 1 af 5

Spørgsmål 2 af 5

2. Du er ude til et færdelsuheld på landevejen. En bilist holdte stille på vejen, da denne påkørte en hare. Bilisten bagved har været uopmærksom, og har ramt den stilleholdene med 95 km/t. Hvorfor kan du forvente, at denne færdselsulykke har alvorlige tilskadekomne?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 2 af 5

Spørgsmål 3 af 5

3. Må man forsøge at flytte patientens hoved til neutral position, når denne er bevidstløs?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 3 af 5

Spørgsmål 4 af 5

4. Hvad står U for i AVPU?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 4 af 5

Spørgsmål 5 af 5

5. Hvilke af følgende udtalelser vedrørende et færdselsuheld med en bil der er rullet rundt, er mest SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 5 af 5