20%

Spørgsmål 1 af 5

1. Du finder en bevidstløs patient i en forulykket bil. Patienten er bleg og har et lavt blodtryk (78/40). Derudover finder du adskillige ribbensbrud. Din makker har hurtigt inspiceret bilen, og meddeler dig hvilke skader han finder på bilen. Hvilke af følgende udtalelser, ud fra patientens symptomer, er der størst sandsynlighed for at din makker giver dig?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 1 af 5

Spørgsmål 2 af 5

2. Du er ankommet til en bevidstløs patient som bløder, og erfarer pludseligt at skadesstedet ikke er sikkert, da der er mulig kemikalieudslip. Hvordan anbefaler ITLS at du agerer?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 2 af 5

Spørgsmål 3 af 5

3. Du er ude til en kvindelig motorcyklist som er væltet på en landevej i glatføre med 100 km/t. Hun er slemt tilredt og trækker vejret 24 gange i minuttet. Hvad er den MEST KORREKTE iltbehandling til kvinden?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 3 af 5

Spørgsmål 4 af 5

4. Hvilken form for aktivitet beskytter bedst dine patienter fra at blive smittet og kontamineret med sygdomme?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 4 af 5

Spørgsmål 5 af 5

5. Du er med din behandler/paramediciner makker ude ved en traumepatient. Du er ved at foretage en primær undersøgelse på en patient der er væltet i en traktor. Du opdager at patienten bløder meget kraftigt fra halsen. Hvilken af følgende procedurer bør du gøre i denne situation?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 5 af 5