2%

Spørgsmål 1 af 58

1. Hvilket af følgende udtalelse vedrørende airbags i køretøj er SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 1 af 58

Spørgsmål 2 af 58

2. Hvilken af følgende udtalelser vedrørende newtons første lov er mest korrekte?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 2 af 58

Spørgsmål 3 af 58

3. Du undersøger et forulykket køretøj ved et trafikuheld, imens din makker behandler jeres patient. Hvilke af følgende er den STØRSTE indikation for øget skadesmekanisme?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 3 af 58

Spørgsmål 4 af 58

4. Hvad dræber størstedelen af motorcykelister, der udsættes for at traume på motorcykel?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 4 af 58

Spørgsmål 5 af 58

5. Du er ankommet til en bevidstløs patient som bløder, og erfarer pludseligt at skadesstedet ikke er sikkert, da der er mulig kemikalieudslip. Hvordan anbefaler ITLS at du agerer?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 5 af 58

Spørgsmål 6 af 58

6.
Hvilken af følgende metoder kan være effektiv til at skaffe yderligere information om en skades MOI (Mechanism of Injury)?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 6 af 58

Spørgsmål 7 af 58

7.
Hvad er den største forskel på behandlingen ved et generaliseret og et fokuseret (isolerede) traume?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 7 af 58

Spørgsmål 8 af 58

8. I et sammenstød mellem to biler er der mere end én energiudveksling. Den første er når selve bilerne støder sammen. Vælg de to andre energiudvekslinger imellem to biler.

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 8 af 58

Spørgsmål 9 af 58

9. Du er ankommet til et færdelsuheld på motorvejen i en sen aften. Din makker er behandler/paramediciner. Der har været ingen tydelige vidner til ulykken, men en modkørende er indringer af ulykken. Denne er nu på stedet.

Føreren af bilen der er forulykket er en 32 årig kvinde. Hende bil er roteret mange og flere vinduer er sprængt. Kvinden er bevidstløs men stabil. Egendele fra bilen er spredt over motorvejen. Der ligger bl.a. tøj, bleer, babymad, tæpper og en barnestol

Hvordan skal du handle i denne situation?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 9 af 58

Spørgsmål 10 af 58

10. Hvilke af følgende faktorer betyder LIGE SÅ MEGET som afstand, når man afgører skades skadesmekanismen af et fald fra højder?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 10 af 58

Spørgsmål 11 af 58

11. Din patient er skudt af pistol. Hvilket af følgende udtalelser er mest SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 11 af 58

Spørgsmål 12 af 58

12. Din patient er fanget under en traktor, har blødt meget og har siddet fast i minimum 25 minutter. Patienten har et blodtryk på 81/45, en høj puls og en VAS 10. Hvilket af følgende behandlinger er vigtigst at gøre, inden traktoren fjernes?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 12 af 58

Spørgsmål 13 af 58

13. Hvilken af følgende beskyttelsesudstyr er altid nødvendigt, når man behandler traumepatienter?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 13 af 58

Spørgsmål 14 af 58

14. Hvilken af følgende tilstande er STØRSTE associeret, med en blødning der kan føre til shock?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 14 af 58

Spørgsmål 15 af 58

15. Afkryds faktorer som er med til at afgøre alvorligheden af et knivstikkeri

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 15 af 58

Spørgsmål 16 af 58

16.
Hvad betyder MOI (Mechanism of injury)?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 16 af 58

Spørgsmål 17 af 58

17. Hvad sker der med den store bevægelsesenergi i et færdelsuheld, når f.eks. en bil rammer en anden bil?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 17 af 58

Spørgsmål 18 af 58

18. Hvor sandsynligt er det, at man kan stole helt nøjagtig på en melding fra sundhedsfaglig?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 18 af 58

Spørgsmål 19 af 58

19. Den største årsag til dødsfald i traktor er, at traktoren vælter. I hvilken retning er der størst sandsynlighed for dødsfald?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 19 af 58

Spørgsmål 20 af 58

20. Hvilken af følgende procedurer bør altid undersøges, ved et motorcykeluheld, hvor airbag er gået?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 20 af 58

Spørgsmål 21 af 58

21. Du er netop ankommet til et ulykkessted der kan være drabeligt. Hvordan vælger du at parkere din ambulance?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 21 af 58

Spørgsmål 22 af 58

22. Hvilke af følgende udtalelser vedrørende et færdselsuheld med en bil der er rullet rundt, er mest SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 22 af 58

Spørgsmål 23 af 58

23. Hvilket af følgende organer har størst sandsynlighed for revne i en færdelsuheld der forårsager en forskydning af kroppen

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 23 af 58

Spørgsmål 24 af 58

24. Du er på vej ud til et muligt knivstikkeri. 200 meter fra ulykkesstedet får du en præciserende opdatering fra sundhedsfaglig på følgende melding:

Patient er k25, stukket flere gange i abdomen med kniv, hændelsestidspunkt: 2 minutter siden. Ukendt hvor angriber er. Pt. bløder men er i live.

Hvordan skal du ifølge ITLS handle ud fra denne opdateret melding?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 24 af 58

Spørgsmål 25 af 58

25. Du er på vej ud til et traume på motorvejen. Hvor vælger du at placere dit køretøj i forhold til ulykkesstedet?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 25 af 58

Spørgsmål 26 af 58

26. Overblik over hændelsen (Scene size up) er en del af hvilken af ITLS undersøgelsesniveauer?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 26 af 58

Spørgsmål 27 af 58

27.
Hvilken af følgende frigører den største mængde energi ifm. en kollision af køretøjer?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 27 af 58

Spørgsmål 28 af 58

28. Hvor magne faktorer eller områder af den samme eksplosion findes der? (Primær, sekundær, osv.)

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 28 af 58

Spørgsmål 29 af 58

29. Hvor mange sammenstød er der i et færdelsuheld imellem to biler der har passagerer?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 29 af 58

Spørgsmål 30 af 58

30. Hvilken af følgende typer af skade er der flest af, i næsten alle lande?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 30 af 58

Spørgsmål 31 af 58

31. Hvordan anbefaler ITLS at du agerer i et masseskyderi, efter du er ankommet hos en skade patient?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 31 af 58

Spørgsmål 32 af 58

32. Du er ude til et færdelsuheld på landevejen. En bilist holdte stille på vejen, da denne påkørte en hare. Bilisten bagved har været uopmærksom, og har ramt den stilleholdene med 95 km/t. Hvorfor kan du forvente, at denne færdselsulykke har alvorlige tilskadekomne?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 32 af 58

Spørgsmål 33 af 58

33. Din patient er en 45 år kvinde der er forulykket i et færdelsuheld på motorvejen. Du vil undersøge for skader på patientens organer, hvad undersøger du?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 33 af 58

Spørgsmål 34 af 58

34. Din patient er blevet stukket i abdomen med en skarp træpløkke. Han bløder meget, men er ved bevidsthed. Hvilket af følgende udtalelser er IKKE SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 34 af 58

Spørgsmål 35 af 58

35. Hvilket af følgende udtryk passer bedst på almindelige pistoler og rifler?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 35 af 58

Spørgsmål 36 af 58

36. Hvilket af følgende udtalelser vedrørende et skudsår er mest SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 36 af 58

Spørgsmål 37 af 58

37. Hvilken af følgende udtalelser vedrørende en hoftesele er MINDST SANDT?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 37 af 58

Spørgsmål 38 af 58

38. Du finder en patient som er blevet stukket et par gange i låret og en enkelt gang i abdomen. Hvor sandsynligt er det, at patienten skal på spineboard?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 38 af 58

Spørgsmål 39 af 58

39. Hvad er newtons første lov?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 39 af 58

Spørgsmål 40 af 58

40.
Du er netop ankommet kørsel A til en patient som er faldet ned af en trappe. Du bliver modtaget af en pårørende der fortæller at patienten har det fint, og at det er oppe på 2. sal. Hvor meget udstyr tager du med hen til patienten?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 40 af 58

Spørgsmål 41 af 58

41. Din patient er væltet på motorcykel i lav fart. Der er gået airbag fra ratstativet. Er dette i sig selv en tilstækkeligt pålidelig kilde, til at frikende patienten fra skader i hovede og bryst?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 41 af 58

Spørgsmål 42 af 58

42.
På vej ud til en patient der er faldet ned i en skakt og slået hovedet, ringer du op til indringer. Denne fortæller, at patienten er flere meter nede i skakten, og at de ikke kan få patienten op. Du har derfor en idé om, at I får brug for særlige redningsredskaber for at få patienten op. Hvornår vælger du at kalde efter yderliger assistance?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 42 af 58

Spørgsmål 43 af 58

43. Din patient er som gående blevet påkørt af bil. Din patient er kommet slemt til skade i både den første og den anden skadesmekanisme. Hvor kan du med stor sandsynlighed forvente at patienten har skader, påført af den første skadesmekanisme?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 43 af 58

Spørgsmål 44 af 58

44. Du finder en bevidstløs patient i en forulykket bil. Patienten er bleg og har et lavt blodtryk (78/40). Derudover finder du adskillige ribbensbrud. Din makker har hurtigt inspiceret bilen, og meddeler dig hvilke skader han finder på bilen. Hvilke af følgende udtalelser, ud fra patientens symptomer, er der størst sandsynlighed for at din makker giver dig?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 44 af 58

Spørgsmål 45 af 58

45. Din patient har været i et færdelsuheld og har tegn på skader i thorax og har et blodtryk på 118/69. Patienten har haft sele på, airbag er gået, rattet i bilen er intakt og der er ingen stjerne i forruden. Der ligger mange objekter spredt i bilen. Patienten har hurtig respiration og smerter i thorax. Hvilket af følgende behandlinger bør du gøre som det første?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 45 af 58

Spørgsmål 46 af 58

46.
Hvilken af følgende skader er en generaliseret skade?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 46 af 58

Spørgsmål 47 af 58

47. Din patient er impliceret i et færdelsuheld, hvor patienten er blevet påkørt bagfra af en varevogn. Patienten har været fastspædt til et almindeligt sæde, dog uden hovedstøtte. Der er gået en airbag ved rattet. Hvilken af følgende skader er det mest sandsynligt at din patient har?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 47 af 58

Spørgsmål 48 af 58

48. En patient der er væltet på traktor, ligger på jorden og skriger. Du kan på afstand se, at manden bløder kraftigt. Hvad er det første du gør?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 48 af 58

Spørgsmål 49 af 58

49. Din patient er skudt af pistol. Hvilket af følgende er VIGTIGST at afgøre præhospitalt?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 49 af 58

Spørgsmål 50 af 58

50.
Hvilken af følgende har mest at sige for, hvor meget energi et køretøj overfører til et andet køretøj i en kollision?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 50 af 58

Spørgsmål 51 af 58

51. Hvilket af følgende giver dig den største mistanke om hvorledes, at patienten muligvis skal på spineboard

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 51 af 58

Spørgsmål 52 af 58

52. I hvilket område af patientbehandling, er der størst chance for at blive kontamineret med blod og andre smittende kilder?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 52 af 58

Spørgsmål 53 af 58

53.
Du er ude til et færdselsuheld, hvor en lastbil har ramt en personbil. Hvilken af følgende forhold vil størst betydning for, hvor meget lastbilen ødelægger personbilen?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 53 af 58

Spørgsmål 54 af 58

54. Hvilken form for aktivitet beskytter bedst dine patienter fra at blive smittet og kontamineret med sygdomme?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 54 af 58

Spørgsmål 55 af 58

55. Din patient er stukket ned med kniv. Patienten er stukket under fjerde intercostalrum. Hvor sandsynligt er det, at patienten har fået skader på organer i abdomen, i stedet for intrathorakale?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 55 af 58

Spørgsmål 56 af 58

56. Hvornår begynder ambulancepersonalet at danne sit et overblik over hændelsen de skal ud til?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 56 af 58

Spørgsmål 57 af 58

57.
Hvad er formlen på kinetisk energi?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 57 af 58

Spørgsmål 58 af 58

58. Hvad er den mest almindelige årsag til alvorlig sygdom blandt unge?

Fejl i spørgsmålet?

Spørgsmål 58 af 58