Farmakologi

Læringsmålene for dette emne er følgende:

Farmakologi
  • Eleven kan beskrive og identificere den basalcellulære funktion
  • Eleven kan beskrive farmakokinetik, farmakodynamik
  • Eleven kan forstå faktaviden om væskebehandling
  • Eleven kan beherske faktaviden om virkning, bivirkning, kontraindikationer og dosering ved medikamenter jfr. bekendtgørelsen nr 977
  • Eleven kan mestre administrationsveje herunder anlæggelse af perifer intravenøs kateter, indgift af intramuskulær medicin og rektal administration af medicin
  • Eleven mestrer indikation, kontraindikation, virkning, bivirkninger og dosis ved intravenøs indgift af 0,9% NaCl

Hvis du benytter quiz-funktionen på denne side, får du alle spørgmålene fra emnet samlet i én quiz. Ønsker du kun at tage en hurtig quiz på 10 tilfældige spørgsmål trukket af den samlede pulje, kan du klikke her.

Du finder mindre quizzer under hver lektion om de enkelte emner.

Til mobil-brugere
Du finder quiz-knappen i bunden af hver side efter endt lektion. Her kan du ligeledes gå videre til næste eller forrige lektion ved at klikke på pilene, eller blot vælge en lektion ud fra menuen

Questions