Eksamensbeskrivelse

Eksamen afvikles på en enkelt dag, og afholdes som en ”Objective Structured Clinical Examination (OSCE)”, bestående af en række stationer (16), hvor man, både mundtligt, skriftligt og praktisk, skal demonstrere at man har opnået de målbeskrevne kompetencer. Mere konkret består eksamen af stationer/stande, hvor man møder en ukendt situation, lidende patient, en problemstilling eller andet, hvor man skal vise at man har tillært sig viden, tilfredsstillende kommunikative færdigheder, problemløsningsevner samt procedurer og etiske problematikker.

En del af 16 situationer er en case med en patient, andre kan være en problematik du skal tage stilling til, eller en færdighed du skal vise du kan administrere.

Questions