Hvordan var det nu det var med: Forbrændinger

En patient med brandsår er en patientgruppe som de færreste støder på ofte, men en patientgruppe der endvidere har elementer der er vigtige at kunne, når dette bliver aktuelt engang. Det er fx. vigtigt at kunne skelne mellem en 1., 2., og 3. grads forbrænding, at kunne udregne hvor mange procent en patient er forbrændt, […]

Hvordan var det nu det var med: Diabetes og insulin

Diabetes er en sygdom der i de seneste årtier er vokset massivt, og formentligt vil forsætte med at vokse i fremtiden. Det er en sygdom som ambulancereddere ofte stifter bekendskab med, og som regel i forværring, såkaldt insulin- føling/tilfælde/shock. Diabetes i forværring ses oftest ved patienter der i forvejen er diagnosticeret med diabetes, hvor de […]